images/iacf1.jpg

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die toepasbaar is op vele gebieden. Familieproblemen is daar een van. Familie mediation houdt zich specifiek bezig met conflicten die binnen families spelen.
Dit kan gaan over;
- Nalatenschap
- Conflicten in familiebedrijf
- Familieruzies
- Zorg- en omgang

 

De onafhankelijke mediator gaat samen met hen om de tafel zitten en biedt hulp bij het zoeken naar oplossingen op basis waarvan een toekomst weer mogelijk is.