images/iacf1.jpg

Partijen moeten vertrouwen hebben in de mediator. Daarom vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Op basis daarvan kunt u beslissen of mediation iets voor u is en of de mediator u aanspreekt. Het eerste kenninsmakingsgesprek is geheel gratis.

Openingsfase
Tijdens de openingsfase wordt de mediationovereenkomst doorgesproken. Daarbij komen belangrijke voorwaarden zoals vrijwilligheid, vrijblijvendheid en vertrouwelijkheid aan bod. Ook tekenen alle deelnemers een verklaring die waarborgt dat alles dat tijdens de mediation besproken wordt geheim blijft.

In gesprek
Na de openingsfase gaan de partijen onder begeleiding van de mediator met elkaar in gesprek en worden de belangen van de partijen in kaart gebracht. Zodra hier helderheid over is, kan er onderhandeld worden.
De mediator van MPH laat alle belangen de revue passeren en bewaakt de afspraken die evenwichtig en realistisch moeten zijn. Indien nodig adviseert hij partijen om specialisten te laten controleren of de afspraken aan alle (wettelijke) voorwaarden voldoen.

Vastleggen
Als partijen het eens zijn, kunnen zij overgaan tot het opmaken en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Eventueel kan de overeenkomst daarna nog bij een notaris een executoriale status krijgen.

En zij leefden ...
Niet zelden wordt het einde van de mediation gevierd met een gezamenlijk drankje op de goede afloop. Vaak blijkt de mediation een grote bijdrage te leveren aan de onderlinge relatie.